Gujarati News

પ્રાથમિકશાળા,માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ ને ઠંડીમાં સ્વેટર નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું

*સ્વામીવિવેકાનંદ યંગ ફાઉન્ડેશન દ્વારા કલોલ માં આવતી જી.ઈ. બી,ની સામે જય અંબે પ્રાથમિકશાળા,માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ ને ઠંડીમાં સ્વેટર નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું*

*🙏🏻 અભિયાન🙏🏻*
*🙏🏻દરિદ્રનારાયણ સેવા મહાયજ્ઞ🙏🏻*

 

bharatNews Kalol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *